Wed11132019

Last update12:25:46 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB) và dâng cao nhất là 0,13m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (QT12-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,27m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là 14,02m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 2.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,12m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (QT1a-TH) và dâng cao nhất là 1,03m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên là 0,13m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,89m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 2.

Chi tiết xem tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: