Thu11212019

Last update01:05:11 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2019 vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2019 so với giá trị trung bình tháng 7/2018 cho thấy mực nước có xu hướng dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính. Mực nước trung bình tháng sâu nhất ở tầng qp2-3 là 31,83m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là là 1,55m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340-qp2-3). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2019 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1/2019 tại tất cả các tầng chứa nước chính.

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3

)Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 so với tháng 12/2018 có xu thế hạ là chính, có 29/37 công trình mực nước hạ, 3/37 công trình mực nước dâng và 5/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q804020) và giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q808020).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,35m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,22m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302F).

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 so với tháng 12/2018 có xu thế hạ là chính, có 11/23 công trình mực nước hạ, 7/23 công trình mực nước dâng và 5/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,55m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 31,83m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,74m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340)...

I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 so với tháng 12/2018 có xu thế không rõ ràng, có 7/19 công trình mực nước hạ, 2/19 công trình mực nước dâng và 9/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q00204A).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,01m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,85m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 so với tháng 12/2018 có xu thế hạ là chính, có 12/23 công trình mực nước hạ, 5/23 công trình mực nước dâng và 7/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,40m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị dâng cao nhất là 1,14m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,39m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,62m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)

I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 so với tháng 12/2018 có xu thế không rõ ràng, có 5/19 công trình mực nước hạ, 3/19 công trình mực nước dâng và 11/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02704Z).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,90m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,60m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: