Thu11212019

Last update01:05:11 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 1.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2019 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2018. Giá trị hạ thấp nhất là 1,26m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,94m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,62m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2019 hạ so với tháng 12 năm 2018. Giá trị hạ thấp nhất là 3,87m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,46m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,85m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2019 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2018. Giá trị hạ thấp nhất là 2,67m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) và giá trị dâng cao nhất là 0,95m tại xã Ea Kuang, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK50T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,25m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,23m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2019 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2018. Giá trị hạ thấp nhất là 1,90m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) và giá trị dâng cao nhất là 0,50m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 17,98m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,90m tại 0,90 xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Chi tiết xem tại đây


Newer news items:
Older news items: