Tue03092021

Last update02:00:00 PM GMT

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019 của Khối Thi đua IV

Sáng ngày 18/4/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019 của Khối Thi đua IV. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua IV gồm: Cục Quản lý TNN, Cục CNTT&DLTNMT, Cục ĐĐBĐ&TTĐLVN, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Viễn thám quốc gia và các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong Khối.

http://nawapi.gov.vn/images/stories/Tintrungtam/2019/Haily/HN_KhoithiduaIV/1.jpgToàn cảnh Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Nguyễn Thị Yến đã công bố và trao Quyết định Khối trưởng Khối Thi đua IV năm 2019 cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Khối phó Khối Thi đua IV năm 2019 cho Cục Công nghệ thông tin & dữ liệu tài nguyên môi trường.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến cho biết, trong năm 2019, tất cả các đơn vị trong Khối cần phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Bởi qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập, có những sáng kiến đóng góp tích cực vào hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó cần kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện phong trào thi đua tại cơ sở; chú ý nâng cao chất lượng xét khen thưởng... Với vai trò Khối trưởng Khối thi đua IV năm 2019 , Trung tâm QH&ĐTTNNQG sẽ là mốc đột phá, tạo được những nét riêng trong phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Tống Ngọc Thanh, đại diện Khối trưởng Khối thi đua IV, trong năm 2019 các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó sẽ lồng ghép với các hoạt động chuyên đề; trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tích cực tổ chức các hoạt động phong trào như giao lưu thể thao, văn nghệ… Ông cũng nhấn mạnh, tuy Trung tâm là đơn vị sự nghiệp duy nhất trong Khối, các viên chức làm công tác thi đua khen thưởng đều là kiêm nhiệm chứ không phải chuyên trách, nhưng sẽ cố gắng phối kết hợp cùng các đơn vị trong Khối thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua IV trong năm 2019.

http://nawapi.gov.vn/images/stories/Tintrungtam/2019/Haily/HN_KhoithiduaIV/3.jpgÔng Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Khối trưởng Khối thi đua IV năm 2019 phát biểu

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua IV cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền của Khối trong thời gian tới.

4Ông Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Khoi_IVCác đơn vị trong Khối Thi đua IV ký Giao ước thi đua

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối Thi đua IV đã thống nhất Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua IV năm 2019 và ký Giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: