Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

1. Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW ngày 13/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

2. Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

1. Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW ngày 13/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

2. Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

 

0001

0001

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0009
0010

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: