Thu03042021

Last update12:52:11 AM GMT

Thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019

IMG_8963Chiều ngày 15/02/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Họp thống nhất nội dung kê hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm. Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Năm 2019, Trung tâm được Bộ TN&MT giao thực hiện: 03 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được mở mới; 04 nhiệm vụ Chính phủ trong đó có 03 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ được mở mới; 08 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ trong đó có 07 nhiệm vụ được chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ được mở mới; 01 nhiệm vự quan trắc quốc gia tài nguyên nước; 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong đó có 06 nhiệm vụ được chuyển tiếp và 04 nhiệm vụ được mở mới; 01 Nhiệm vụ đối ứng được chuyển tiếp; 01 nhiệm vụ xây dựng cơ bản;

IMG_8965

Năm nay, Trung tâm tập trung vào việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn” - giai đoạn II và dự kiến Trung tâm thực hiện công tác bàn giao kết quả Giai đoạn I của Đề án tại 09 đô thị vào Quý I năm 2019. Dự án “Điều tra tìm kiếm nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước" thuộc Chương trình "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, Trung tâm thực hiện công tác bàn giao sản phẩm năm 2017 của Dự án cho các Bộ liên quan để triển khai các bước tiếp theo của Chương trình. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện dự án tại các tỉnh vùng cao, khan hiếm nước theo dự án được duyệt tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc (Đông Bắc và Tây Bắc), Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, tiếp tục triển khai Dự án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”.

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: