Mon03082021

Last update02:00:00 PM GMT

Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP Hà Nội”.

IMG_8169 

 

Chiều ngày 05/01/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP. Hà Nội”. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG - Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG -  Phó chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Hội địa chất thủy văn Việt Nam; Trường đại học Mỏ Địa chất; cùng các lãnh đạo thuộc các đơn vị tham gia thực hiện đề tài.

 Hiện nay ở Việt Nam khi xây dựng các công trình ngầm trên chưa có các đánh giá tác động cũng như chưa có các quy định về bảo vệ các tầng chứa nước này. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu và đề ra bộ tiêu chí nhằm hạn chế các tác động tiêu cực khi xây dựng các công trình ngầm đến các tầng chứa nước, chống suy thoái và cạn kiệt nguồn nước dưới đất các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ là một lĩnh vực rất mới.

 Mở đầu cuộc họp ông Nguyễn Văn Giang thay mặt nhóm thực hiện báo cáo một số kết quả chính đạt được như sau:

 Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về bảo vệ các nguồn nước dưới đất khi thi công các công trình ngầm trên thế giới và Việt Nam đã chỉ ra tác động tiêu cực của việc xây dựng các công trình ngầm đến nước dưới đất. Tuy nhiên chưa có công trình nào đề xuất các tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước dưới đất.

 Đề tài đã điều tra khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng các công trình xây dựng móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng từ đó phân loại về quy mô, chiều sâu công trình, thuộc tầng chứa nước nào và vị trí của chúng so với tầng chứa nước qua đó sơ họa, tính toán đưa vào mô hình thực tế để đánh giá tác động đến nước dưới đất.

Đề tài đã thu thập kế thừa, tổng hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu điều tra ĐC-ĐCTV, tài liệu về quan trắc động thái nước dưới đất, tài liệu về hiện trạng khai thác nước dưới đất, tài liệu khí tượng thủy văn, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá mối tương quan sự thay đổi với sự pháp triển của các công trình ngầm khu vực nghiên cứu. 

Đề tài đã khoan, hút nước thí nghiệm chùm lỗ khoan HN01 tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia và đánh giá, xác định lại các thông số ĐCTV như hệ số thấm (hệ số dẫn nước), hệ số nhả nước, độ lỗ rỗng hữu hiệu… đã xác định được sự suy giảm của hệ số dẫn nước 5% so với chùm thí nghiệm đã có đồng thời đã xác định được độ lỗ hổng hữu hiệu phục vụ mô hình thực tế.

Từ kết quả nghiên cứu các tác động của công trình ngầm đến nước dưới đất như trên làm căn cứ để đề xuất 05 tiêu chí bảo vệ nước dưới đất: bảo vệ khối lượng thể tích các tầng chứa nước; bảo vệ các tính chất chứa nước của đất đá; bảo vệ sự suy giảm mực nước dưới đất; bảo vệ trữ lượng và chất lượng nước dưới đất. Các tiêu chí này đều có công thức tính và xác định tính bền vững của nước dưới đất một cách định lượng có thể áp dụng trong thực tế bảo vệ nước dưới đất.

Sau khi nghe xong báo cáo PGS.TS Nguyễn Văn Đản thấy rằng đề tài đã thực hiện đầy đủ khối lượng và chất lượng theo đề cương, đề tài tham khảo các nguồn tài liệu chính thống liên quan đến nội dung của đề tài, kết quả nghiên cứu được công bố, các sản phẩm của đề tài đều có chất lượng tốt đáp ứng mục tiêu của đề tài và đáp ứng yêu cầu khoa học. Tuy nhiên một tiêu chí chưa có cơ sở định lượng để xác định các thuộc tính cần bổ sung thêm các cơ sở thực tiễn.

Sau khi nghe xong phần trình bày các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng cho rằng đề tài thực hiện đã bám sát vào nội dung của để cương tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa hoàn chỉnh như: Cần nêu rõ nguồn tham khảo, xem xét lại một số tiêu chí, cần viết rõ kết quả đã thực hiện được, cần bố cục lại báo cáo…. Hội đồng đồng ý với kết quả của đề án, tuy nhiên cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Kết luận tại cuộc họp Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đánh giá rất cao nỗ lực của tập thể tác giả vì đã hoàn thành đề tài đúng thời hạn. Tuy nhiên tập thể tác giả, tổ thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP Hà Nội” cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

IMG_8172Ông Nguyễn Văn Đản nhận xét đề tài

IMG_8177PGS.TS Đỗ Văn Bình nhận xét đề tài

IMG_8164Toàn cảnh cuộc họp

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: