Mon03082021

Last update02:00:00 PM GMT

Tổng kết công tác năm 2018 của Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG

IMG_8252Chiều ngày 09/1, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã họp tổng kết công tác năm 2018 của Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Vũ Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, cùng Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm và Chủ tịch Công đoàn thành viên của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Mở đầu cuộc họp, ông Trịnh Đình Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm báo cáo hoạt động công đoàn của Trung tâm năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

Kết quả hoạt động năm 2018:
- Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của công đoàn cấp trên đến đoàn viên công đoàn.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên lao động như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí và đoàn phí, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí;
- Công đoàn Trung tâm luôn tuyên truyền sâu rộng chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động để cán bộ, viên chức, người lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ.
- Công đoàn Trung tâm tổ chức tốt phong trào thi đua và thực hiện đúng quy trình công tác thi đua khen thưởng theo Luật đã quy định. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Công đoàn cấp trên đầy đủ kịp thời.
- Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các công đoàn trực thuộc đã tích cực vận động, tham gia góp ý về công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú và giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp. Theo đó trong năm 2018 toàn Trung tâm đã kết nạp được nhiều đoàn viên ưu tú vào đảng.
- Nữ công viên chức Trung tâm luôn được sự quan tâm của Ban thường vụ Công đoàn Trung tâm, Công đoàn Bộ và tạo điều kiện chuyên môn để chị em xây dựng phong trào thi đua” giỏi việc nước đảm việc nhà”.
- Năm 2018, Ủy ban kiểm tra công đoàn Trung tâm cũng đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với một số đơn vị, kiểm tra việc thu chi, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Về văn hóa thể tháo: Công đoàn Trung tâm đã tham gia Giải thể thao năm 2018 chào mừng thành công Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước do Công đoàn Bộ tổ chức.
- Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn được thực hiện nghiêm túc, việc thu đúng, thu đủ đoàn phí và nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn lên công đoàn cấp trên đúng thời hạn; thực hiện thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định.
Chương trình trọng tâm 2019:
- Tiếp tục tuyên truyền, học tập các Nghị quyết , các văn kiện của Đảng theo chương tình chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm.
- Tham gia với Thủ trưởng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền và tham gia có hiệu ủa vào Hội đồng thi đua, kỷ luật của Trung tâm; thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động; ổn định và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên.
- Phối hợp với chuyên môn phát động sâu rộng phong trào thi đua, hướng vào mục tiêu nhiệm vụ công tác của toàn Trung tâm, hoàn thanh toàn diện kế hoạch năm 2019 và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị.
- Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2014;
-Tổ chức đại hội đại biểu công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Tổ chức công tác tổng kết Công đoàn năm 2019, bình bầu thi đua khen thưởng năm 2019.
- Tham gia, đóng góp ý kiến trong các Hội nghị khác của Trung tâm tổ chức.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_8260Ông Nguyễn Đỗ Lĩnh, UVBCH Công đoàn phát biểu tại cuộc họp

IMG_8257Bà Bùi Thị Lệ Hằng báo cáo thu chi tài chính của Công đoàn Trung tâm năm 2018IMG_8259Toàn cảnh cuộc họp

(NAWAPI)


Newer news items:
Older news items: