Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”

IMG_8238Chiều ngày 07/01/2019, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tham dự buổi thẩm định có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia cùng lãnh đạo các Ban của Trung tâm.

Tại một số vùng kinh tế trọng điểm, các tài liệu về tài nguyên nước đặc biệt là nước mặt mới chỉ điều tra ở mức tổng quan (tỷ lệ điều tra = 1/50.000) làm cơ sở để phục vụ quy hoạch tài nguyên nước nói riêng và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm nói chung. 

Hiện nay trên cả nước mới chỉ có khoảng 17% diện tích lãnh thổ đã được điều tra, đánh giá  lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất ở mức độ chi tiết, tập trung chủ yếu ở một số vùng kinh tế trọng điểm như khu kinh tế Đông Bắc, các khu công nghiệp vùng trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Trung Bộ, khu kinh tế cửa khẩu miền Trung, khu  dân cư kinh tế ven biển Nam Trung Bộ, các đô thị trọng điểm khu vực Tây Nguyên, khu dân cư kinh tế Đông Nam Bộ và một số đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Vì Vậy, việc điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là cần thiết nhằm phục vụ việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng cung cấp tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc quản lý. Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước của vùng.

Thay mặt cho tổ thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” ông Đào Trọng Tú, Ban Điều tra tài nguyên nước báo cáo, phân tích tính hiệu quả của dự án:
-    Dự án cung cấp cơ sở khoa học về nước mặt, nước dưới đất trong các tầng chứa nước giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cấp quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở từng vùng.
-    Dự án ngăn chặn và phòng ngừa những tác hại của việc khai thác tài nguyên nước quá mực làm suy kiệt nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường sống;
-    Dự án là cơ sở điều chỉnh trong quản lý, khai thác, sử dụng nước của trung ương và địa phương giữa các vùng và khu vực trong từng tỉnh.
-    Kết quả của dự án sẽ đánh giá chất lượng nước dưới đất, nước mặt ở các vùng điều tra, phát hiện những nới nước có chất lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để khuyến cáo không nên sử dụng.
-    Kết quả của dự án  phục vụ cho công tác quy hoạch khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và giảm thiểu tác hại do nước gây ra đối với vùng nghiên cứu.
-    Bên cạnh đó, kết quả của dự án cũng là những thông tin quan trọng nhằm định hướng cho công tác nghiên cứu tiếp theo về tài nguyên nước trong và ngoài vùng nghiên cứu.

Sau khi nghe xong phần trình bày của nhóm thực hiện dự án, các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng cho rằng đề cương đã thiết kế bám sát với tình hình thực tế của khu vực. Hội đồng thống nhất thông qua đề cương có chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng.

Kết luận tại cuộc Họp Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đánh giá rất cao nỗ lực của tập thể tác giả. Tuy nhiên tập thể tác giả, tổ viết đề cương dự án "Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề cương.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

IMG_8235Ông Tống Ngọc Thanh chỉ đạo tại cuộc họp

IMG_8240Toàn cảnh hội thảo

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: