Thu03042021

Last update12:52:11 AM GMT

Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpôk”.

 IMG_8133Ông Bùi du Dương báo cáo kết quả thực hiện của đề tàiNgày 05/01/2019, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sôngSrêpôk”. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Viện Khoa học tài nguyên nước; Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Viễn thám quốc gia; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị tham gia thực hiện đề tài.

Srêpôk là một trong số lưu vực sông liên quốc gia quan trọng của nước ta và đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tài nguyên nước. Đề tài “Nghiên cứu tích hơp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt liên tỉnh, liên quốc gia- Áp dụng thí điểm lưu vực sông Srêpôk với mục tiêu: Tích hợp được dữ liệu mưa toàn cầu vào mô hình mã nguồn mở (mô hình HYPE) để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông với thời đoạn dự báo ngày, 10 ngày, tháng, mùa; xây dựng hướng dẫn quy trình dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông bằng mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu.
Mở đầu cuộc họp ông Bùi Du Dương thay mặt nhóm thực hiện báo cáo kết quả thực hiện của đề tài:
-    Đề tài đã cung cấp một nghiên cứu tổng quan về quá trình phát triển các mô hình toán, mô hình mã nguồn mở và nhu cầu tất yếu áp dụng trong lĩnh vực tài nguyên nước.
-    Đề tài đã chỉ ra được sự liên kết và xu hướng phát triển giữa dữ liệu toàn cầu với các mô hình mã nguồn mở cũng như xu hướng tích hợp công cụ dự báo với công cụ hiển thị để cho ra các bản tin dự báo cảnh báo tài nguyên nước một cách tự động.
-    Đề tài đã hệ thống hóa được các đặc điểm về tự nhiên, khí tượng thủy văn, các yếu tố ảnh hưởng song song với việc tìm hiểu các nghiên cứu liên quan đến tài nguyên nước đã được triển khai tại lưu vực sông Srêpôk.
-    Đề tài đã lựa chọn mô hình thủy văn lưu vực HYPE (Hydrological Prediction of Environment) để làm công cụ mô phỏng, tính toán và dự báo các yếu tố tài nguyên nước theo yêu cầu.
-    Đề tài đã bước đầu xây dựng thành công hệ thống tích hợp hỗ trợ tác nghiệp dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (V-HYPE). Phần mềm này sẽ giúp cho việc tích hợp dữ liệu toàn cầu với mô hình HYPE dễ dàng hơn, cũng như việc giúp cho việc cập nhật các thông số của mô hình, đánh giá sai số, chuyển đổi, hiển thị kết quả một cách trực quan và nhanh chóng.
-    Thông qua quá trình nghiên cứu và sử dụng, nhóm tác giả nhận thấy rằng mô hình mã nguồn mở HYPE là một mô hình khá toàn diện khi có thể tích hợp và giải quyết nhiều yếu tố của tài nguyên nước một cách đồng thời, đặc biệt là việc tích hợp với dữ liệu vệ tinh để giải quyết tại các vùng thiếu số liệu.
Sau khi nghe xong phần trình bày của nhóm thực hiện đề tài, các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng cho rằng đề tài thực hiện đã bám sát vào nội dung của để cương tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa hoàn chỉnh như: cần việt hóa hoàn toàn nội dung đề tài, viết lại kết luận của đề tài cho phù hợp….

Hội đồng đồng ý với kết quả của đề tài, tuy nhiên cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Kết luận tại cuộc họp Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đánh giá cao nỗ lực của tập thể tác giả vì đã hoàn thành đề tài đúng thời hạn. Tuy nhiên tập thể tác giả, tổ thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpôk” cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề tài.

Một số hình ảnh tại Hội đồng:

IMG_8157PGS.TS Hoàng Minh Tuyển nhận xét kết quả của đề tài

IMG_8159Các chuyên gia nhận xét kết quả của đề tài

IMG_8149Các Chuyên gia nhận xét kết quả thực hiện của đề tài

IMG_8137Toàn cảnh cuộc họp

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: