Sat10232021

Last update12:17:51 AM GMT

Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện công văn số 1643-CV/BTG-DVĐU ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sao gửi toàn văn Hướng dẫn về công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Chi tiết văn bản hướng dẫn tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=540&lang=vi

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc căn cứ Hướng dẫn để chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: