Fri08072020

Last update04:32:39 AM GMT

Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng

There are no translations available.

Ngày 12/7/2018, Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Bộ TNMT đã ban hành Công văn số 1455-CV/BTG-DVĐU về việc gửi Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=520&lang=en

Newer news items:
Older news items: