Fri07202018

Last update08:47:43 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với tháng 4 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,08m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất 3,37m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T-Q), giá trị hạ thấp nhất là 3,21m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T-N). Dự báo mực nước tháng 5 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

Chi tiết xem tại đây