1

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN là một trong bốn Trung tâm...

Đó là ý kiến đánh giá của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống...
up_TK_CLBVTNN

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã từng bước khẳng...

Là một trong bốn Trung tâm trực thuộc của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,...
2014-09-08_ChuyengiaLienXo_1

Gặp lại những người bạn Liên Xô

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc ngày nay, tiền thân là Liên đoàn 2 Địa chất thủy...
nuoc_ngam

Đánh giá nguồn nước ngầm đồng bằng sông Cửu Long

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc...
DSC_1570

Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài...

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lập thành tích cao nhất chào mừng...
nuoc_ngam_TP.HCM_

Đề xuất vùng cấm và hạn chế khai thác nước ngầm tại TP.HCM

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNNQG – Bộ TN&MT)...
Thu-truong-Lai

Hội nghị xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, ngày 19 tháng...
Ho-Nam_du

Điều tra, tìm kiếm nguồn nước cho quần đảo Nam Du

Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho việc xây dựng các công trình cấp nước ở đảo Nam...
vv327

Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công...

Ngày 06 tháng 08 năm 2013, tại hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; Trung tâm...
soket6hang2013

Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN tổ chức Hội nghị Sơ kết...

Ngày 02 tháng 08 năm 2013, tại hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn...