IMG_6312_Copy

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm...

Chiều ngày 04/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã...
IMG_6274_Copy

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm...

Sáng ngày 04/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia...
bai129

Báo cáo kết quả dự án Điều tra đánh giá tài nguyên nước một...

Ngày 06/12/2017 tại Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra cuộc họp Báo cáo kết...
bai119_1_3a

Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung làm việc...

Thực hiện thỏa thuận hợp tác về công nghệ quản lý tài nguyên nước giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài...
bai118

Đề xuất một số giải pháp khai thác, sử dụng sét bùn, nước khoáng...

Khánh Hòa là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều nguồn nước khoáng và sét bùn. Trong nhiều năm qua, nước khoáng...
bai117

Hội thảo khoa học tiềm năng nước khoáng, sét bùn tỉnh Khánh Hòa tại...

Sáng 15.11.2017, tại trụ sở cơ quan Liên đoàn, Hội thảo Khoa học kết quả thực hiện đề tài:“Tiềm năng nước khoáng, sét...
bai127_1_3a

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa...

Ngày 10/8/2017, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra Hội nghị học...
DL79

Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017...
bai116_1_3a

Đại hội Công đoàn bộ phân Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều...

Ngày 13/10/2017, Công đoàn bộ phận cơ quan Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến...
bai128_1_3a

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn quy hoạch và...

Ngày 12/9 đến 09/10/2017, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Đại hội các...