Home Tin tức Trung tâm Hoạt động của đơn vị

Hoạt động của đơn vị

Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước lần thứ VI nhiệm kỳ...

Sáng ngày 26/08/2022, tại Hà Nội, Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 07/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 06/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 06/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tập trung...

Trong những ngày qua thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 02/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm...

Chiều ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm...

Sáng ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...
IMG_8530

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm...

Sáng ngày 07/01/2019 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội...
16.11.18_5

Lễ công bố quyết định giao phụ trách Liên đoàn và hội nghị bàn...

Ngày 16/11/2018, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định...