Tin mới nhất

Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

B67

Sự cần thiết xây dựng quy định kỹ thuật điều tra xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng luôn giữ...
26dth

Sự cần thiết hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển dân số cùng với việc gia tăng...
image001_copy

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng: Vạn sự khởi đầu nan

  LTS. Quy hoạch tài nguyên nước là 1 trong 2 nhánh nhiệm vụ của Trung...

Bản tin Cảnh báo - Dự báo tài nguyên nước

Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

WEBSITE LIÊN KẾT